English French German Russian Ukrainian
Tools
Субота, 20 лип. 2019

ХVІ Батуринські читання

6-7  червня 2019 р. в  Національному  історико-культурному заповіднику «Гетьманська столиця»  відбудуться  ХVІ Батуринські читання, присвячені

350-й річниці започаткування гетьманської столиці в Батурині.

Запрошуємо взяти участь в роботі Читань!


Інформаційний лист ХVI Батуринських читань

Міністерство культури України

Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Центр пам’яткознавства НАН України

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Чернігівська обласна організація Національної Спілки краєзнавців України

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХVІ Батуринських читань,

присвячених 350-й річниці започаткування гетьманської столиці в Батурині,

що відбудуться 6-7 червня 2019 р.

 

Тематичні напрями Читань:

  • Батурин  у контексті державотворчих процесів XVIІ – XVIII ст.;
  • історичні постаті України та Батурин;
  • історія козацтва та Гетьманщини;
  • актуальні теоретичні та методичні проблеми сучасного музеєзнавства, пам’яткознавства,  краєзнавства.

 

Заявки встановленої форми ( додається до цього інформаційного повідомлення) на участь у Читаннях приймаються до 1 квітня 2019 р., тексти доповідей – до 1 травня 2019 року за адресою: Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця», вул. Гетьманська, 74, м.Батурин, Бахмацький р-н, Чернігівська обл., 16512; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (з поміткою Батуринські читання).

Вимоги до оформлення матеріалів:

-       тексти доповідей за темою власних наукових досліджень обсягом до 10-ти друкованих сторінок (у роздрукованому та електронному вигляді, кегль 14, інтервал 1,5, Times New Roman, поля з усіх боків – 20 мм, мова українська, російська, англійська) повинні містити назву, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів);

-      посилання виключно позатекстові (кегль 12, інтервал 1), оформлені відповідно до вимог ДАК  МОН  України до матеріалів для друку у фахових виданнях, джерела нумеруються відповідно до черговості їх використання у тексті, індекси посилань у тексті подаються в квадратних дужках (напр.: [3, с. 15], [10, арк. 2 зв.]), де перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка (сторінки) або аркуш (аркуші);

-      графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) – окремим файлом кожна; розширення – 200 dpi, формат tiff або jpeg (із найвищою (12) якістю збереження). Підписи до графічних зображень подаються у вигляді списку окремим файлом, де номер зображення у списку має відповідати назві файлу, що містить це зображення;

-      у лівому верхньому куті перед назвою статті зазначається бібліографічний шифр УДК, через інтервал праворуч – ім’я та прізвище (без скорочення) автора (авторів), далі – назва статті, під нею – анотація і ключові слова мовою, якою викладена стаття. Після статті подаються список посилань. Обов’язковою умовою для друку матеріалу є наявність в тексті анотацій українською, російською та  англійською мовами ( до 500 друк. знаків,включаючи пробіли, кожна; переклад прізвища, ім’я, по-батькові автора (авторів) і заголовку публікації обов’язковий).

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення до програми  Читань.

За матеріалами  Читань буде виданий черговий  випуск збірника наукових праць «Батуринська старовина».

 

Умови прийому:

Проїзд, проживання, харчування – за   рахунок  учасників  Читань.

Контактні телефони: (04635) 48-0-13, (096) 976-41-08  Саєнко  Наталія Анатоліївна.

 

 

Оргкомітет

 

 

Заявка для участі в роботі

ХVІ Батуринських читань, 6-7 червня 2019 р.

Прізвище, ім’я, по батькові
(без скорочень)

 

 

 

Місце роботи (без абревіатури за винятком НАН України, НАН Білорусі)

 

 

 

 

Посада

 

 

 

Учене звання, вчена ступінь

 

 

 

Поштова адреса (з індексом)

 

 

 

Телефони з кодом (робочий (факс),
домашній, мобільний)

 

 

Електронна адреса
(обов’язково)

 

 

Форма участі
(доповідь, повідомлення)

 

 

Тема доповіді чи повідомлення

 

 

 

 

 

 

Необхідність використання
аудіовізуальних засобів
(так, ні)

 

 

Необхідність бронювання місця
для проживання
(так, ні)

 

Необхідність надсилання запрошення
для участі в конференції
(так, ні)

 

Чи влаштує надіслати запрошення
електронною поштою?
(так, ні)

 


 

Заповнюючи дану заявку, Ви автоматично даєте згоду на використання оргкомітетом
Вашої персональної інформації для потреб організації
ХVІ Батуринських читань

Заявка висилається на адресу, зазначену в інформаційному повідомленні

* Шановні відвідувачі сайту! Наш сайт перекладається автоматичним перекладачем. Вибачте за неточності в перекладі іноземними мовами.